Základnou myšlienkou pôsobenia firmy Design MP na trhu, je zvyšovanie miery automatizácie vo výrobných procesoch a implementácia automatizácie do rôznych oblastí priemyslu. Navrhujeme a vyrábame zariadenia predovšetkým pre elektrotechnický, strojársky, automobilový a drevársky priemysel. To však neznamená, že by sme nevedeli navrhnúť riešenie aj pre iný priemysel. Zameriavame sa hlavne na realizáciu prototypov, špeciálnych zariadení a liniek podľa Vašich požiadaviek. Takmer všetky projekty, ktoré sme doteraz zrealizovali mali charakter prototypu, v čom je naša silná stránka.

Firma Design MP s.r.o. bola založená v roku 2007 ako konštrukčná kancelária pre navrhovanie jednoúčelových zariadení. O rok neskôr v roku 2008 sa postupne začalo vytvárať oddelenie výroby, aby sme sa mohli stať dodávateľmi komplexných riešení podľa požiadaviek zákazníka. Vďaka tomuto kroku a nášmu špecifickému prístupu sme sa v priebehu nasledujúcich rokov prepracovali na výrobnú firmu. S viac ako 25 zamestnancami a postupne sme sa púšťali do riešenia čoraz zložitejších projektov. Prelomovým rokom bol pre nás rok 2011, kde sme vďaka nášmu prístupu k zákazníkovi a inovatívnym riešeniam, dokázali ako malá firma navrhnúť a zrealizovať 32 metrov dlhú linku na výrobu reproduktorov s 8 robotmi. Zrealizovanie tejto linky nám posunulo hranice toho, čo dokážeme a čoho sme schopný oveľa ďalej, ako sme si vtedy dokázali predstaviť. A to je skutočnosť, ktorá nás posúva a ženie neustále vpred.