PROFIL  |  VÝROBNÝ PROGRAM  |  SLUŽBY  |  REFERENCIE  |  KONTAKT      
   Dopravníky
     Dopravníky nájdu svoje široké uplatnenie pri preprave rôzneho druhu materiálu.
 
     Široká ponuka dopravníkov z našej produkcie, umožňuje vytvárať dopravné systémy a logistické trasy medzi jednotlivými technologickými pracoviskami  od vstupu až po výstup materiálu za pomoci automatizovaných transportných systémov podľa požiadaviek a predstáv zákazníka.
   
 
Copyright © 2011 DESIGN MP DESIGNED BY ARTLANDIA