PROFIL  |  VÝROBNÝ PROGRAM  |  SLUŽBY  |  REFERENCIE  |  KONTAKT      
Logistické a technologické linky
  Samotná automatizácia je dnes už neodmysliteľnou súčasťou výrobných procesov. Požiadavky trhu nútia firmy neustále zvyšovať kapacitu a kvalitu produktov za stáleho znižovania nákladov. Design MP Vám ponúka riešenie v podobe logistických a technologických liniek. Podľa Vašich požiadaviek Vám navrhneme optimálne riešenie s ohľadom na požadovanú kapacitu, funkciu, miesto, ergonómiu a finančno-ekonomické hľadisko.
  V oblasti automatizovaných liniek sa zameriavame na logistické, manipulačné, paletizačné a technologické linky.
   
 
 
Copyright © 2011 DESIGN MP DESIGNED BY ARTLANDIA