PROFIL  |  VÝROBNÝ PROGRAM  |  SLUŽBY  |  REFERENCIE  |  KONTAKT      
Robotizované pracoviská a manipulátory
  Robotizované pracoviská a manipulátory sa stali veľmi dôležitými nástrojmi, ktoré výrobcom prinášajú výhodu voči konkurencii na stále náročnejšom globálnom trhu. Na rozdiel od veľmi zručných a motivovaných pracovníkov roboty a manipulátory pracujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez toho aby akokoľvek stratili svoju výkonnosť. Ponúkajú vyššiu úroveň riadenia a produktuvity a taktiež dôsledne pomáhajú pri dosahovaní vysokej úrovne kvality produktov.
  Na základe týchto faktov sú pracoviská a manipulátory dnes už neodmysliteľnou súčasťou výrobných procesov. Pre svoju vysokú variabilnosť, opakovanú presnosť a výkonové parametre si našli miesto v rôznych odvetviach priemyslu pri manipulácii, paletizácii a pri rôznych technologických operáciach.
 
Dôvody pre nasadenie priemyselných robotov a manipulátorov
- technické dôvody:
* zlepšenie kvality výrobkov
* zníženie zmätkovitosti
* pružnosť výroby
* nízke časy cykolv=vysoký
výkon
- ekonomické dôvody:
* zvýšenie výrobnej kapacity
* úspora pracovného miesta
* prijateľné obstarávacie
náklady
- sociálne dôvody:
* vyradenie človeka z
fyzicky namáhavej a
monotónnej práce
* vyradenie človeka zo
zdravia škodlivého
priestoru
   
 
 
Copyright © 2011 DESIGN MP DESIGNED BY ARTLANDIA