PROFIL  |  VÝROBNÝ PROGRAM  |  SLUŽBY  |  REFERENCIE  |  KONTAKT      
   Robotizované pracoviská a manipulátory

     Robotizované pracoviská a manipulátory sa stali veľmi dôležitými nástrojmi, ktoré výrobcom prinášajú výhodu voči konkurencii na stále náročnejšom globálnom trhu. Na rozdiel od veľmi zručných a motivovaných pracovníkov roboty a manipulátory pracujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez toho aby akokoľvek stratili svoju výkonnosť. Ponúkajú vyššiu úroveň riadenia a produktuvity a taktiež dôsledne pomáhajú pri dosahovaní vysokej úrovne kvality produktov.     

     Na základe týchto faktov sú pracoviská a manipulátory dnes už neodmysliteľnou súčasťou výrobných procesov. Pre svoju vysokú variabilnosť, opakovanú presnosť a výkonové parametre si našli miesto v rôznych odvetviach priemyslu pri manipulácii, paletizácii a pri rôznych technologických operáciach.

   
 
Copyright © 2011 DESIGN MP DESIGNED BY ARTLANDIA