PROFIL  |  VÝROBNÝ PROGRAM  |  SLUŽBY  |  REFERENCIE  |  KONTAKT      
     Pri realizácii projektov sme od úplného začiatku v kontakte so zákazníkom. To nám umožňuje čo najlepšie pochopiť jeho požiadavky a predstavy, ktoré sa následne snažíme pretransformovať do čo najoptimálnejšieho návrhu technického riešenia. Na základe tohto riešenia zabezpečíme dodávku kompletnej technológie a jej montáž u zákazníka tímom odborníkov. Spusteniu diela do prevádzky predchádzajú školenia personálu zákazníka ako aj všetky činnosti spojené s jeho odovzdaním do užívania konečnému užívateľovi, vrátane dodávok technickej dokumentácie. Výsledným produktom je napokon dielo vytvorené na základe vašich požiadaviek a predstáv.
 
Copyright © 2011 DESIGN MP DESIGNED BY ARTLANDIA