PROFIL  |  VÝROBNÝ PROGRAM  |  SLUŽBY  |  REFERENCIE  |  KONTAKT      
 

     Oblasť pôsobenia spoločnosti sa nachádza všade tam, kde vzniká potreba automatizácie výrobného procesu, alebo vývoj technológie podľa požiadaviek a predstáv zákazníka vo všetkých priemyselných odvetviach s hlavným zameraním na:

  • Vývoj a dodávku robotizovaných pracovísk
  • Vývoj a dodávku manipulačných zariadení a manipulátorov
  • Manipuláciu a dopravu výrobkov po technologických a logistických linkách
  • Vývoj a dodávku jednoúčelových zariadení
  • Vývoj a dodávku baliacich, triediacich a manipulačných liniek
 
Copyright © 2011 DESIGN MP DESIGNED BY ARTLANDIA